Kom leren en werken bij Loonbedrijf Veldman in Obdam, wij zijn erkend leerbedrijf
Omdat wij van mening zijn dat studenten een belangrijke bijdragen leveren aan de toekomst van het vakmanschap helpen wij hen op te leiden. Wij zijn daarom aangesloten bij SBB. Hiermee hopen wij jongens (of meiden) uit de regio West-Friesland of Koggeland hun dromen waar te maken.

giovanni_sbb_765x494


Wettelijke bepaling
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp’ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche.

Wat houdt dit voor jou als student in
Als praktijkopleider hebben wij een begeleidende en opleidende rol. Wij brengen vakkennis over en stimuleren jou als student om je verantwoordelijk te voelen voor jouw leerproces en jouw functioneren als medewerker. Wij motiveren jou als student en stemmen de begeleiding op je af. Ook letten wij als bedrijf op de voortgang van je leerproces.

Competenties
Zoals vastgelegd in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB zijn de volgende competenties voor ons als praktijkopleider van belang:

 • Aansturen
  Stemt zijn manier van opleiden af op de taakvolwassenheid en leerstijl van de student.
  Houdt in de gaten of de student functioneert volgens de gemaakte afspraken en geeft duidelijke instructies als de student niet aan de verwachting (dreigt) te voldoen.

 • Begeleiden
  Stimuleert en coacht de student.
  Geeft de student heldere en constructive feedback.
  Motiveert de student door hem in meer of mindere mate sociaal-emotioneel te ondersteunen.

 • Beslissen en activiteiten initiëren
  Beslist of de student voortgang boekt in zijn leerproces.
  Bepaalt op welke gebieden de student zich moet ontwikkelen.

 • Instructies en procedures volgen
  Werkt bij het beoordelen van de voortgang van de student met toetsinstrumenten en volgens bijbehorende procedures, zodat de student een objectieve en valide beoordeling krijgt.

 • Leren
  Evalueert de bpv-periode om verbeterpunten te signaleren en om die punten te verbeteren.

 • Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten
  Vraagt de student wat hij wil leren tijdens de beroepspraktijkvorming en haakt daarop in.

 • Plannen en organiseren
  Maakt in een gesprek helder welke leerdoelen moeten worden behaald.
  Plant leeractiviteiten van de student.
  Volgt de voortgang van het leerproces.
  Besluit wanneer hij moet ingrijpen in het leerproces.

 • Samenwerken en overleggen
  Toont interesse in de student door te luisteren, vragen te stellen en de student te observeren.
  Bespreekt, na eventuele raadpleging van anderen, uw observaties met de student.
  Stimuleert de student mee te denken over de verdere invulling van zijn leerproces.
  Luistert naar adviezen van de praktijkbegeleider en adviseur praktijkleren en geeft aan wat hij met de adviezen doet.

 • Vakdeskundigheid toepassen

 • Zaterdag 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan met de uitvoering van drie wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Hieraan voorafgaand hebben de kenniscentra en SBB intensief samengewerkt aan de realisatie van de overdracht van deze taken. Het nieuwe SBB zal voortbouwen op de kennis en kunde van jaren die hiermee vanuit de kenniscentra is overgekomen. Lees meer…