Bermen en sloten

Natuurlijk in de natuur

De natuur in ons landschap is van ons allemaal. We genieten van het groen, gooien een hengeltje uit. Een strook gras langs een wandelpad, een berm, een waterpartij met een rietkraag, het groeit vanzelf. Misschien vergeet u soms dat dit stukje natuur onderhouden wordt door een loonbedrijf als de onze. Met speciaal materieel kunnen wij deze paden, bermen en sloten van A tot Z bewerken en onderhouden. Denkt u aan het uitbaggeren van waterpartijen, sloten en vaarten, het onderhouden maaien/klepelen van bermen, het maaien van watergangen, het harken en afvoeren van de gemaaide/geklepelde gewassen.

Maar ook voor de aanleg van nieuwe paden, bermen, waterpartijen en sloten en het frezen en inzaaien van bermen is Loonbedrijf Veldman het perfecte bedrijf. Wij onderscheiden ons hierin door graafmachines met GPS-aansturing en het specialisme van de kraanmachinist.

loonbedrijf veldman maaiboot

loonbedrijf veldman miniklepel

 

Werkzaamheden uitgelicht

Klepelen
Hiervoor gebruiken wij onze trekker met herderarm welke we voorzien van een 1,8 meter brede klepel kan door middel van een draaikop in bijna alle gewenste posities klepelen tot ongeveer 8 meter naast de trekker.

Maaikorven
De trekker met herderarm voorzien we hier van een maaikorf om het riet en andere vegetaties direct op de kant te leggen zodat de sloot in één keer schoon wordt. We hebben een maaikorf van 3 meter breed en van 4,3 meter breed.

Bermgras maaizuigen
De combinatie maaier met afzuigen is ideaal voor een snelle werkgang. Het bermgras wordt dan afgemaaid en direct afgezogen en in een wagen geblazen zodat het direct afgevoerd kan worden.

Riet maaizuigen
Indien het gewenst is dat het gras/riet direct wordt opgeruimd gebruiken wij de trekker met herderarm in combinatie met de maaier met afzuiger. Het riet wordt dan afgemaaid en direct afgezogen om het naar een andere plek weg te blazen zodat het riet niet wordt bemest en het dierlijk leven in de rietkraag blijft. Het riet kunnen wij ook in een wagen blazen zodat het direct afgevoerd kan worden.

Deze combinatie kunnen we ook vanaf het water laten werken om vrij te zijn van obstakels (verkeersborden, lantaarnpalen, bomen, ed.) of moeilijk bereikbare plekken langs de kant. Deze combinatie staat dan op een ponton en varen we langs ieder gewenst kanaal.

 

loonbedrijf veldman herderarm

 

Baggeren
Met onze mobiele- en rupskranen in combinatie met onze kiepers met milieukleppen verzorgen wij de waterlopen in sloten en vaarten. In geval van minder brede doorgangen zetten wij onze minikranen met minidumpers in. Uiteraard zorgen wij weer voor schone wegen na onze werkzaamheden.

loonbedrijf veldman baggeren

 

Maaivaren
Met onze maaiboten met maaibalk houden wij de waterlopen vanaf het water schoon. De speciale vork voor op de maaiboot dient om het maaisel direct op de kant te leggen of naar de kraan met maaikorf te varen. Het maaisel kan dan vervolgens in een kipwagen worden gedeponeerd en afgevoerd. Dit voor het verkrijgen van een zo schoon mogelijk resultaat.

loonbedrijf veldman maaiboot

 


Zoek en gij zult vinden

Onze social media

Facebook: openen
Twitter: openen

Loonbedrijf Veldman staat dag en nacht voor u klaar