Certificaat Duurzaam ondernemen

  • -

Certificaat Duurzaam ondernemen

Een leefbare wereld achterlaten voor onze volgende generaties. Doordat wij dit willen nastreven heeft dit ertoe geleid dat wij met al onze medewerkers onze bedrijfsactiviteiten onder de loep nemen met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Medio juni 2016 hopen wij gecertificeerd te zijn conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3, uitgave juni 2015. We kunnen u vast mededelen dat wij een positief advies hebben ontvangen voor de certificatie. Lees meer….


Zoek en gij zult vinden

Onze social media

Facebook: openen
Twitter: openen

Loonbedrijf Veldman staat dag en nacht voor u klaar